Nieuw: Gratis familierecht-spreekuur en echtscheiding mediation

Boedelverdeling/afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden

In geval van echtscheiding of beëindiging van een samenleving zal moeten worden vastgesteld welk huwelijksvermogensregime op uw huwelijk van toepassing is c.q. welke bepalingen de samenlevingsovereenkomst bevat. Vervolgens zal moeten worden beoordeeld of sprake is van te verdelen en/of te verrekenen vermogen en/of van vergoedingsrechten van de één jegens de ander. Uw advocaat zal u begeleiden bij het opstellen van een vermogensinventarisatie. Daartoe kan de advocaat u in het bezit stellen van een formulier met behulp waarvan uw juridische positie kan worden bepaald en nader advies kan worden uitgebracht over uw rechten en verplichtingen bij de boedelverdeling—verrekening.

Neem contact op met ons familierechtteam.