Nieuw: Gratis familierecht-spreekuur en echtscheiding mediation

Omgang

Ouders en kinderen hebben recht op omgang met elkaar. Het recht op omgang is een fundamenteel recht dat is opgenomen in de wet en wordt beschermd door diverse internationale verdragen. Wanneer partners uit elkaar gaan slagen zij er niet altijd in invulling te geven aan het recht op omgang.

Sinds 1 maart 2009 dienen ouders die uit elkaar gaan bij hun verzoek echtscheiding een ouderschapsplan over te leggen. Daarin moeten de afspraken die de ouders hebben gemaakt over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen vastgelegd te worden.

Er zijn verscheidene publicaties over het ouderschapsplan, waaronder:

Een mediator kan u begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Soms doen zich situaties voor waarin omgang in strijd is met de belangen van het kind. In een dergelijk geval kan de rechter, indien de ouders het niet samen eens kunnen worden over een oplossing, worden verzocht het recht op omgang tijdelijk op te schorten of te ontzeggen.

Neem contact op met ons familierechtteam.