Nieuw: Gratis familierecht-spreekuur en echtscheiding mediation

Pensioenverevening

Krachtens de Wet Pensioenverevening bij Scheiding hebben echtgenoten bij scheiding over en weer recht op de helft van het tijdens het huwelijk door de andere echtgenoot opgebouwde ouderdomspensioen. Uw advocaat zal met u beoordelen welke pensioenen voor verevening krachtens deze wet in aanmerking komen. Voorts zal de advocaat u begeleiden bij het invullen en indienen van het formulier dat van overheidswege is vastgesteld ten behoeve van een scheidingsmelding aan de pensioenverzekeraars. Deze melding dient te worden gedaan binnen twee jaar na scheiding, bij gebreke waarvan uw rechten op verevening niet verloren gaan, maar een andere, vaak moeizamer weg moet worden bewandeld om deze te bewerkstelligen.

Neem contact op met ons familierechtteam.